ზაზა მზექალაშვილი

zzzzzzz

12 ზაზა მზექალაშვილი - ნახევარმცველი 23.10.1999

 

12  ზაზა მზექალაშვილი

დაბადების თარიღი – 23.10.1999

სიმაღლე – 

წონა – 

 

 

zzzzzzz