იოსებ გრიშიკაშვილი

დირექტორი

არჩილ წვერიკმაზაშვილი

ფინანსისტი

ვეფხია იოსებაშვილი

უსაფრთხოების ოფიცერი

+995 595 790 001

გიორგი ვაშაკიძე

მედია ოფიცერი, ულშემატკივრებთან მეკავშირე ოფიცერი

vashakidze777@gmail.com

+995571585880

დავით ოდიკაძე

შშმ პირებთან მეკავშირე ოფიცერი, მატჩების მენეჯერი

d.odikadze@gmail.com

+995 555 514 280