გიორგი ნუსხელიძე
გიორგი ნუსხელიძეახალგაზრდული ფეხბურთის განვითარების პროგრამის ხელმძღვანელი
ადონის პაპადოპულოსი
ადონის პაპადოპულოსიU-19 მწვრთნელი
ბესიკ აბულაძე
ბესიკ აბულაძეU-17 მწვრთნელი
გიორგი ნუსხელიძე
გიორგი ნუსხელიძეU-15 მწვრთნელი
ვეფხვია ტარუღაშვილი
ვეფხვია ტარუღაშვილიU-13 მწვრთნელი
არჩილ რუსიშვილი
არჩილ რუსიშვილიU-10 მწვრთნელი