სკ კოლხეთი ხობი – სკ თელავი. 8 ნოემბერი 2017 წ.

8 noemberi